Hotărâri ale sedinţei din data de 16-12-2009


Document hotărâre:

privind realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare DC49 Hadambu - Schitu Hadambu km. 0+000 - 2+850"

Document hotărâre:

privind modificarea şi completarea Hotararii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 262/08.12.2009, prin care s-a aprobat "Programul de lucrari drumuri judeţene şi comunale pe anul 2009"

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2009