Hotărâri ale sedinţei din data de 28-10-2009


Document hotărâre:

pentru modificarea si completarea HCJ nr. 211/26.08.2009 privind modificarea si completarea HCJ nr. 88/09.04.2009 privind aprobarea programelor de lucrari de drumuri judetene si comunale pe surse de finantare pentru anul 2009

Document hotărâre:

privind suplimentarea cu suma de 351,5 mii lei a contractului de lucrari pentru obiectivul: Reabilitare drum si constructie pod pe DC 57 Dobrovat-Manastirea Dobrovat km. 9+850-11+650

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2009 şi propunerile de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri şi unităţi administrativ- teritoriale din judeţul Iaşi pentru anul 2009

Document hotărâre:

privind privind aprobarea modelului CONVENTIEI de finantare a programului de pietruire, reabilitare, modernizare si/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate.