Hotărâri ale sedinţei din data de 26-10-2009


Document hotărâre:

privind aprobarea valorii proiectului "Sistem informatic integrat al CJ Iasi pentru implementarea de solutii e-guvernare si e-administratie - SINFO IS" si a cheltuielilor legate de proiect, atat a valorii totale a proiectului cat si a cofinantarii proprii

Document hotărâre:

privind aprobarea documentului "Strategie de dezvoltare economica si sociala a judetului Iasi" elaborat in cadrul proiectului "Initiativa pentru dezvoltare economica prin actiune locala" - finantat prin programul de vecinatate Romania-Republica Moldova-PHARE CBS 2004-2006

Document hotărâre:

privind aprobarea noii valori a proiectului "Reabilitarea, modernizarea si dotarea scolilor speciale din judetul Iasi" si a contributiei CJ Iasi la finantarea proiectului - Cod SMIS 3381 - finantat prin Programul operational Regional 2007-2013

Document hotărâre:

privind necesitatea aprobarii documentului Modificarea nr. 02 inaintat de catre firma S.C. INOCSA INGENIERIA SL, in calitate de inginer, in cadrul contractului de lucrari RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia - Iasi"

Document hotărâre:

privind necesitatea aprobarii Extensiei de timp de 291 zile, in cadrul contractului de lucrari RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia - Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului "Retehnologizarea si modernizarea statiei de epurare ape uzate in localitatea Belcesti, jud. Iasi"

Document hotărâre:

privind necesitatea aprobarii proiectului "Retehnologizarea si modernizarea statiei de epurare ape uzate, localitatea Belcesti, jud. Iasi" si a cheltuielilor legate de proiect, conform Ghidului solicitantului pentru Programul operational comun Romania-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului "Retehnologizarea si modernizarea statiei de epurare ape uzate, localitatea Tibanesti, jud. Iasi"

Document hotărâre:

privind privind necesitatea aprobarii proiectului "Retehnologizarea si modernizarea statiei de epurare ape uzate, localitatea Tibanesti, jud. Iasi" si a cheltuielilor legate de proiect, conform Ghidului solicitantului pentru Programul operational comun Romania-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013

Document hotărâre:

privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Judetul Iasi- CJ Iasi, Comuna Letcani - CL al comunei Letcani, Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala, Universitatea de stiinte agricole si medicina veterinara in vederea realizarii in comun a proiectului "Parc industrial in judetul Iasi"

Document hotărâre:

privind necesitatea aprobarii proiectului "TransAgropolis - Transfrontalier Agribusiness Support" si a cheltuielilor legate de proiect, conform Ghidului solicitantului pentru Programul operational comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

Document hotărâre:

privind privind aprobarea parteneriatului dintre Judetul Iasi- CJ Iasi, Romania si autoritatile din Romania, Republica Moldova si Ucraina, in vederea promovarii de proiecte la primul apel de proiecte al Programului operational comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013