Hotărâri ale sedinţei din data de 29-07-2009


Document hotărâre:

privind incetarea de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Ivan Catalin Sorin

Document hotărâre:

privind aprobarea p.v. al sedintei din data de 24.06.2009

Document hotărâre:

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi

Document hotărâre:

privind ratificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 450/24.06.2009 pentru modificarea raporturilor de serviciu ale d-lor Savlovschi Dorin si Murgoci Vasile

Document hotărâre:

privind ratificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 473/01.07.2009 pentru numirea domnului Vasile Marian in functia de director general interimar la R.A. Aeroportul Iasi

Document hotărâre:

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al R.A. Aeroportul Iasi

Document hotărâre:

privind incetarea contractului individual de munca al d-lui Zosin Mihai Dan, director al Unitatii Medico-Sociale Sculeni

Document hotărâre:

privind suplimentarea listei proiectelor prioritare pentru finantare in cadrul programului "Electrificare 2007-2009"

Document hotărâre:

privind aprobarea masurilor necesare ducerii la indeplinire a prevederilor Dispozitiei nr. 552/03.08.2006 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi

Document hotărâre:

privind insusirea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 465/26.06.2009, completata prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 491/07.07.2009

Document hotărâre:

privind inscrierea in evidentele Cartii Funciare a imobilului din Iasi, str. dr. Octav Botez nr. 2

Document hotărâre:

privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2008 ale Societatii Comerciale Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Iasi si a Listei de investitii din venituri proprii, pentru anul 2009

Document hotărâre:

privind tarifele Directiei Judetene de Paza si Ordine Iasi pentru anul fiscal 2010

Document hotărâre:

privind acordarea unor burse pentru elevii din mediul rural cu coeficient de inteligenta superior provenind din medii defavorizate

Document hotărâre:

privind inlocuirea reprezentantului Consiliului Judetean Iasi in Comitetul Judetean Iasi de Coordonare a Centrelor de Permanenta (CCCP Iasi)

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului "Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta, acordarii asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat in Regiunea Nord-Est"

Document hotărâre:

privind prelungirea duratei contractului de lucrari RO2005/017-553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investitii "Centrul Expozitional Moldova Iasi"

Document hotărâre:

privind organizarea vizitei la Iasi, in perioada 22-25.09.2009, a delegatiei landului Sachsen-Anhalt (Republica Federala Germania) condusa de Ministrul Agriculturii si Mediului

Document hotărâre:

privind modificarea si completarea anexei la Hotararea nr. 130/27.05.2009 privind aprobarea planului de actiune comun ce va fi derulat intre Consiliul Judetean Iasi (Romania) si Ministerul Agriculturii si Mediului din landul Sachsen - Anhalt (republica Federala Germania) pe perioada 2009-2010

Document hotărâre:

privind aprobarea alocarii de fonduri pentru lucrarile de reparatii terasa Palat Administrativ Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de pre-fezabilitate pentru proiectul "Parc Industrial in judetul Iasi"

Document hotărâre:

privind trecerea bunurilor aferente Unitatii Medico-Sociale Sculeni din domeniul public al Judetului Iasi si din administrarea Unitatii Medico-Sociale Sculeni in domeniul public

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul "Modernizare prin asfaltare DS 1661 Butea, KM 1+000-1+380"

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu indicatori tehnico-economici pentru: Statie meteo si functiuni anexe din cadrul obiectivului de investitie: "Proiectare si executie lucrari de reconstructie pe alt amplasament a constructiilor apartinand Companiei Nationale INMH Iasi - Centrul Meteorologic Regional"

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Consiliului Judetean Iasi 2009

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judetean in Consiliul Judetean Iasi a domnului Oancea Gheorghe

Document hotărâre:

privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi