Hotărâri ale sedinţei din data de 24-06-2009


Document hotărâre:

privind aprobarea p.v. al sedintei de plen din data de 27.05.2009

Document hotărâre:

privind modificarea componentei comisiei pentru Protectia Copilului Iasi

Document hotărâre:

privind incetarea contractului individual de munca al d-lui. Stefan-Cristian Stanciu - RA Aeroportul Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si ROF - Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Iasi

Document hotărâre:

privind taxele speciale pentru activitatile de stare civila - Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Iasi

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 - SCLDP Iasi

Document hotărâre:

aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii - privind inscrierea in evidentele Cartii Funciare - imobil Complex T. Vladimirescu Iasi

Document hotărâre:

privind atribuirea unor spatii cu alta destinatie decat locuinta catre APIA Iasi
Incetează efectele juridice prin HCJ nr. 181 din 19.07.2012

Document hotărâre:

privind trecerea in administrarea directa a CJ Iasi - imobil C.A. Rosetti nr. 15 Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea listei proiectelor prioritare propuse pentru finantare in cadrul programului "Electrificare 2007-2009"

Document hotărâre:

privind aprobarea masurilor necesare ducerii la indeplinire a prevederilor Dispozitiei 94/04.02.2008 a Presedintelui CJ Iasi

Document hotărâre:

privind modificarea art.3 din HCJ 129/2009

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei - managementul integrat al deseurilor in jud. Iasi

Document hotărâre:

privind necesitatea aprobarii documentului Modificarea nr. 01 - SC INOCSA INGENIERIA SL - Manastirea Golia - Iasi

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 560.000 mii lei - "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii - DC 127: valea Seaca - Topile

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii - 15: Aroneanu - Dorobanti

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii - DC 150: Harlau - Parcovaci

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii - DJ 248: Scoposeni - Horlesti - Voinesti

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii - DJ 248D: Ciurea - Todirel - Barnova

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii - DJ 249: Moreni - Prisacani

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al CJ Iasi pe anul 2009

Document hotărâre:

privind aprobarea propunerilor de repartizare a unor sume - finantare acordare produse lactate si panificatie pentru perioada 15.09. - 31.12.2009

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei necesare ducerii la indeplinire a prevederilor Dispozitiei 141/21.02. 2008 a Presedintelui CJ Iasi

Document hotărâre:

privind constatarile echipei de inspectie sociala - UMS Sculeni si, in consecinta,aprobarea desfiintarii UMS Sculeni

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei si Statului de functii - UMS Bivolari

Document hotărâre:

privind coparticiparea CJ Iasi Targul de ceramica traditionala "Cucuteni 5000"