Hotărâri ale sedinţei din data de 30-04-2009


Document hotărâre:

privind aprobarea p.v. al sedintei din 09.05.2009

Document hotărâre:

privind numirea d-lui. Tobolcea Cosmin ca reprezentant C.J.I. in Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentantilor C.J.I. in cadrul Consiliilor de Administratie ale unitatilor speciale de invatamant preuniversitar din subordine

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentantilor C.J.I. in cadrul Consiliilor de Administratie ale institutiilor de cultura din subordine

Document hotărâre:

privind prelungirea detasarii d-lui D. Savlovschi la S.P.A.D.J. Iasi incepand cu 01.05.2009

Document hotărâre:

privind aprobarea R.O.F. - Teatrul "Luceafarul" incepand cu 01.05.2009

Document hotărâre:

privind aprobarea listei proiectelor prioritare propuse pentru finantare in cadrul programului "Electrificare 2007-2009"

Document hotărâre:

Anexa
privind aprobarea "Planului Local de Actiune pentru Mediu al Judetului Iasi"

Document hotărâre:

privind constituirea comisiei - expropriere teren situat in municipiul Pascani

Document hotărâre:

privind aprobarea Ordinului de Modificare nr.2 - "Centrul Expozitional Moldova Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea Conventiei de colaborare intre Ministerul Mediului si C.J.I. - proiect "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti"

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului "Retehnologizare Statie de Epurare ape uzate Vladeni" si abrogarea HCJ 36/02.02.2007 si 335/20.12.2007

Document hotărâre:

privind insusirea Declaratiei de angajament 3616/16.04.2009

Document hotărâre:

privind aprobarea bilantului contabil - SC APAVITAL SA Iasi