Hotărâri ale sedinţei din data de 09-04-2009


Document hotărâre:

privind aprobarea Procesului verbal al sedintei din 25.03.2009

Document hotărâre:

prin care se ia act de Raportul de evaluare a valorii de piata a despagubirilor pentru preluarea terenului suplimentar si a constructiilor existente necesare investitiei "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi" - HCJ 333/2008

Document hotărâre:

privind aprobarea cuantumului total al cheltuielilor pentru functionarea unor centre de zi comunale

Document hotărâre:

privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2009 - SC APAVITAL SA

Document hotărâre:

privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2009 - SC TEHNOPOLIS SRL

Document hotărâre:

privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2009 - SC LDP SA

Document hotărâre:

privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2009 - RA AEROPORTUL IASI

Document hotărâre:

privind aprobarea situatiilor financiare - RA AEROPORTUL IASI

Document hotărâre:

privind aprobarea programelor de lucrari pe surse de finantare pentru anul 2009

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare lucrari de interventii - Dorobanti

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare lucrari de interventii - Schitu Hadambului

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare lucrari de interventii - Dobrovat - Manastirea Dobrovat

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare lucrari de interventii - Budesti - Hadambu

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare lucrari de interventii - Barnova - Pietrarie

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare lucrari de interventii - Hermeziu - Vladomira

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare lucrari de interventii - C. Caprei - Focuri - Gropnita

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare lucrari de interventii - Pietrosica - C. Caprei

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare lucrari de interventii - Traian - Spineni

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - RK acoperis Unitatea Medico-Sociala - Raducaneni

Document hotărâre:

privind aprobarea bugetului general al C.J. Iasi pe anul 2009

Document hotărâre:

privind acordarea unei diplome de excelenta, a unei medalii si a unui premiu - dl. Ion Amihaesei

Document hotărâre:

privind modificarea componentei ATOP Iasi

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume pentru sustinerea activitatii ATOP Iasi