Hotărâri ale sedinţei din data de 25-03-2009


Document hotărâre:

privind vacantarea functiei de consilier judetean - Angheluta Cristian Marian

Document hotărâre:

privind vacantarea functiei de consilier judetean - Tiberiu Brailean

Document hotărâre:

privind validarea in functia de consilier judetean - Tobolcea Cosmin

Document hotărâre:

privind validarea in functia de consilier judetean - Toma Vasile

Document hotărâre:

privind modificarea omponentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Proceselor verbale ale sedintelor de plen din 27.02.2009 si 09.03.2009

Document hotărâre:

privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor create si detinute de CJ Iasi

Document hotărâre:

privind constituirea Comisiei de circulatie la nivelul judetului Iasi

Document hotărâre:

privind incetarea raportului de munca - Amarandei Ghe. si numirea in functie - Tofan Daniel

Document hotărâre:

privind aprobare Studiu de fezabilitate privind "Restructurarea Centrului de Asistenta si Ingrijire Hirlau" - Construirea a patru casute in cartierul Galata

Document hotărâre:

privind aprobare Studiu de fezabilitate privind "Restructurarea Centrului de Asistenta si Ingrijire Hirlau" - Construire cladire in Pd. Iloaiei, sat Budai

Document hotărâre:

privind contributia suplimentara de 112.770 euro, reprezentand valoarea care rezulta din indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Restructurarea Centrului de Asistenta si Ingrijire Hirlau"

Document hotărâre:

privind aprobarea sumei de 267.000 lei - achitare taxe si avize si dotare initiala - Centrul modulat de ingrijire pentru 50 persoane virstnice - Mircesti, jud. Iasi

Document hotărâre:

privind instituirea tarifelor pentru eliberare date privind zonele cu risc natural

Document hotărâre:

privind modificarea H.C. nr. 323 a CJ Iasi - transport public prin curse regulate in judetul Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii - RA "Aeroportul" Iasi incepand cu 01.04.2009

Document hotărâre:

privind modificarea HC nr. 15/22.01.2009 - "Centrul Expozitional Moldova Iasi"

Document hotărâre:

privind modificarea si completarea HC nr. 55/12.02.2009 - Studiu de fezabilitate "Centru social educativ pentru persoane cu dizabilitati - Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului "Centru social educativ pentru persoane cu dizabilitati" si abrogarea HCJ Iasi nr. 57/12.02.2008

Document hotărâre:

privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr.1 la Acordul de parteneriat perfectat intre CJI si DGASPC Iasi - "Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilitati - Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii cu indicatorii tehnico-economici - "Reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente specifice a Centrului Social (centru de plasament) in mun. Pascani"

Document hotărâre:

privind aprobarea parteneriatului si insusirea Acordului de parteneriat incheiat intre CJI si mun. Pascani - "Reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente specifice a Centrului Social (centru de plasament) in mun. Pascani"

Document hotărâre:

privind aprobarea Proiectului "Reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente specifice a Centrului Social (centru de plasament) in mun. Pascani" si a cheltuielilor legate de proiect

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului "Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta, acordarii asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat"

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat in cadrul campaniei "Romania prinde radacini"

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din bugetul propriu al CJI - "Romania prinde radacini"

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate ADIS Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea promovarii si organizarii ceremoniei de lansare - ruta aeriana Budapesta-Iasi-Budapesta de catre compania "Malev Hungarian Airlines" si a cheltuielilor aferente

Document hotărâre:

privind aprobarea asocierii judetului Iasi cu municipiul Iasi - infiintare "Asociatiei Metropolitate de Transport Public Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea intocmirii unei expertiza tehnice si documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la cladirea din Iasi - str. V. Alecsandri nr.6

Document hotărâre:

privind aprobarea costurilor conexe - sume in completarea fondurilor asigurate de la bugetul de stat prin HG 1338/2007