Hotărâri ale sedinţei din data de 27-02-2009


Document hotărâre:

privind aprobarea Procesului verbal al sedintei de plen din data de 22.01.2009

Document hotărâre:

privind abrogarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 305/30.09.2008

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" Iasi incepand cu 01.02.2009

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei si Statului de functii ale Teatrului pentru copii si Tineret "Luceafarul" Iasi incepand cu data de 01.01.2009

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de actiune comun - I.P.J. Iasi - ATOP pentru anul 2009

Document hotărâre:

privind aprobarea costului anual pentru un copil sau persoana majora pe anul 2009 - DGASPC Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea costului anual pentru o persoana adulta cu handicap institutionalizata in centre de ingrijire si asistenta - DGASPC Iasi

Document hotărâre:

privind referatul intocmit de Secretarul Judetului Iasi prin care se propune modificarea Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi

Document hotărâre:

privind predarea Centrului de Zi "Prichindel" catre DGASPC Iasi

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentantilor C.J. Iasi in cadrul Consiliului de Administratie al Scolii Specile "C. Paunescu" Iasi

Document hotărâre:

privind insusirea Dispozitiei 39/15.01.2009 referitoare la interzicere acces pe terenul aferent imobilului din str. Vasile Alecsandri nr.6 mun. Iasi

Document hotărâre:

pentru respingerea plangerii nr. 14/P/2009 formulata de SC FIM CRISTIAN SRL impotriva HCJ 381/15.12.2008

Document hotărâre:

pentru respingerea plangerii nr. 14/P/2009 formulata de SC FIM CRISTIAN SRL impotriva HCJ 394/15.12.2008

Document hotărâre:

privind aprobarea incetarii contractului de grant PHARE RO 2004/016-941.01.01.08 aferent Proiectului "Traditional Arts and Crafts Center"

Document hotărâre:

infiintarea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SALUBRITATE A. D.I.S. IASIPENTRU REALIZAREA "PROIECTULUI MAJOR DE INVESTITII IN DOMENIUL DESEURILOR DIN JUDETUL IASI"

Document hotărâre:

privind ratificarea Dispozitiei 119/2009 referitoare la participarea d-lui. Constantin Simirad la lucrarile Comisiei de Buget a Parlamentului European ce se vor desfasura la Bruxelles (Belgia)in perioada 23-25.02.2009

Document hotărâre:

Rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate din cadrul CJ Iasi pentru perioada 26.06.2008-31.12.2008

Document hotărâre:

privind aprobarea modificarilor la Actul constitutiv si Statutul Asociatiei Zona Metropolitana Iasi precum si desemnarea persoanei care reprezinta interesele consiliului judetean in cadrul Asociatiei

Document hotărâre:

privind aprobarea reducerii cu 50% a tarifului de dezvoltare/pasager pentru Compania Aeriana MALEV - Ungaria

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de Investitii Prioritare aferent judetului Iasi pentru modernizarea infrastructurii de apa uzata - Anexa 1 la Master Plan

Document hotărâre:

privind modificarea si completarea HCJ Iasi 287/2008

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru anul 2009