Hotărâri ale sedinţei din data de 22-01-2009


Document hotărâre:

privind vacantarea unei functii de consilier - Iordache Luminita

Document hotărâre:

privind vacantarea unei functii de consilier judetean - Spinu Marius

Document hotărâre:

privind modificarea componentei Comisiei de validare a Consiliului Judetean Iasi

Document hotărâre:

privind validarea in functia de consilier judetean - Lupascu Vasile

Document hotărâre:

privind validarea in functia de consilier judetean - Baltag Gheorghe

Document hotărâre:

privind aprobarea p.v. ale sedintelor de plen ale C.J. Iasi - 15.12.2008, 19.12.2008 si 23.12 2008

Document hotărâre:

privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale C.J. Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea R.O.F. a Aparatului de Specialitate al C.J. Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea reducerii cu 20% a tarifului de dezvoltare/pasager pentru Compania Aeriana MALEV - Ungaria

Document hotărâre:

privind transferarea cheltuielilor inregistrate la obiectivul finantat din fonduri PHARE-RICOP-LP 117 "Reabilitare pod pe DC 78 Manastirea, com. Dagata, jud. Iasi"

Document hotărâre:

privind transferarea cheltuielilor inregistrate la obiectivul finantat din fonduri PHARE-RICOP-LP 92 "Reabilitare pod pe DC 36A Hoisesti, com. Dumesti, jud. Iasi"

Document hotărâre:

privind transferarea cheltuielilor inregistrate la obiectivul finantat din fonduri PHARE-RICOP-LP 25 "Pod din beton armat pe DJ 244F Mosna km.18+168, jud. Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si R.O.F. ale Filarmonicii de Stat "Moldova" Iasi, incepand cu 01.01.2009

Document hotărâre:

privind aprobarea initierii proiectului "Parc Industrial in judetul Iasi" si intocmirea studiului de pre-fezabilitate pentru proiectul "Parc Industrial in judetul Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea Ordinului de Modificare nr.1 inaintat de catre firma SC Eptisa Internacional Grupo EP - "Centrul Expozitional Moldova Iasi"

Document hotărâre:

privind necesitatea alocarii sumei de 41.760 lei - intocmire documentatiei topo-cadastrale pentru terenurile si constructiile aferente aflate in patrimoniul S.P.A.D.J. Iasi

Document hotărâre:

privind modificarea si completarea H.C.J. Iasi nr. 394/15.12.2008

Document hotărâre:

privind acordarea drepturilor prevazute de L. 339/2007 referitoare la promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale

Document hotărâre:

privind Raportul de activitate al C.J. Iasi pe anul 2008

Document hotărâre:

privind aplicarea L. 52/2003 la nivelul C.J. Iasi in anul 2008

Document hotărâre:

privind aplicarea L. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public la nivelul C.J. Iasi in anul 2008

Document hotărâre:

privind activitatea de solutionare a petitiilor in anul 2008

Document hotărâre:

privind aprobarea Raportului de activitate al A.T.O.P. Iasi in anul 2008

Document hotărâre:

privind incetarea Contractului Individual de Munca - Rebegea Mitica