Hotărâri ale sedinţei din data de 13-10-2008


Art.1
Se aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008 potrivit anexelor I, parte integranta din prezenta hotarare, astfel:
    Venituri: 6.568,00 mii lei;
    Cheltuieli: 6.568,00 mii lei.
Art.2
Serviciul Buget, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariiri;
Art.3
Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de consilier Carmen Ingrid Irimescu din cadrul Serviciului Buget si Director General Adjunct Dorica Rata din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi. Termen de realizare -10 zile.