Hotărâri ale sedinţei din data de 17-09-2008


Art.1
Se insuseste Minuta nr. 15610/5336/02.07.2008 incheiata la data de 02.07.2008 intre reprezentantii Consiliului Judetean Iasi, Institutia Prefectului Judetului Iasi, UM 02003 Constanta, UM 2542 Focsani, UM 02523 Bucuresti, OCPI Iasi si R.A Aeroportul Iasi privind stabilirea unui nou amplasament pentru redislocarea UM 02003 Constanta conform Anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
(1) Se solicita transmiterea unei parti dintr-un imobil avand datele de identificare prevazute in Anexa nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale- UM 01564 si UM 02003 in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi in vederea realizarii proiectului "Modernizarea Aeroportului International Iasi" .
(2) Pentru imobilul compus din teren si constructii prevazut la alin. precedent, judetul Iasi va transmite la schimb terenul in suprafata de 9 ha, identificat conform Minutei de la art. 1, teren ce face obiectul transmiterii de la Academia de Stiinte Agricole si Silvice " Gheorghe Ionescu Sisesti -Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu Iasi.
Art.3
(1) Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi va asigura realizarea constructiilor, instalatiilor, cailor de acces, imprejmuirilor si a unitatilor necesare redislocarii unitatii militare care functioneaza in imobilu1 prevazut la art.2 din conditii1e stabilite de Ministerul Apararii .
(2) In mod similar judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi se obliga sa procedeze si in cazul S.R.I. si al Administratiei Nationale de Meteorologie afectate de realizarea obiectivului de investitii «Modernizarea Aeroportului International Iasi ».
Art.4
(1) Se solicita transmiterea unui teren, avand datele de identificare prevazute in Anexa 3, parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti -Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu Iasi ", judetul Iasi, in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi, pentru realizarea obiectivului «Modernizarea Aeroportului International Iasi ».
(2) Pentru terenul prevazut la alin. 1, Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentrn Cresterea Bovinelor Dancu Iasi " va primi la schimb terenul avand datele de identificare cuprinse in Anexa nr.4, teren care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Agentia Domeniilor Statului – Reprezentanta Teritoriala Iasi in domeniul public al statului si in administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice « Gheorghe Ionescu-Sisesti » - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru cresterea Bovinelor Dancu Iasi.
Art.5
In aplicarea prevederilor prezentei hotarari, Serviciul Juridic-Contencios din cadrul Consiliului Judetean Iasi va proceda, conform prevederilor Legii nr. 24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, la completarea documentatiei promovate de Institutia Prefectului Judetu1ui Iasi si Consiliul J udetean Iasi in vederea adoptariii proiectelor de acte normative de interes general privind realizarea investitiei "Modenlizare Aeroport International Iasi".