Hotărâri ale sedinţei din data de 26-06-2008


209
Articol unic
Se constituie, pe intreaga durata a mandatului Consiliului Judetean Iasi, Comisia de validare, in urmatoarea componenta:

 • Presedinte: - BACIU MIHAI
 • Membrii:
  • IORDACHE LUMINITA
  • LEONTE CONSTANTIN
  • LUPASCU NICOLAE
 • Secretar: - NEDELCU NARCIZA

Compartimentul Relatii Publice din cadrul Consiliului Judetean Iasi va comunica copie de pe prezenta hotarare persoanelor nominalizate mai sus si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

210
Art.1
Se valideaza mandatele consilierilor judeteni alesi la data de 1 iunie 2008 in Consiliul Judetean Iasi, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Hotararea privind validarea sau invalidarea mandatelor de consilier judetean poate fi atacata de persoanele interesate la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare.
Art.3
Compartimentul Relatii Publice din cadrul Consiliului Judetean Iasi va comunica copie de pe prezenta hotarare persoanelor prevazute in Anexa si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

211
Art.1
Se constituie Consiliul Judetean Iasi in urmatoarea componenta:

NR.crt. Numele si prenumele Aparteneta politica
1. ADASCALITEI CONSTANTIN PSD
2. ADONICIOAIE SIMONA PSD
3. ALEXE COSTEL PNL
4. ANDRONACHE VALERICA PDL
5. ANGHELUTA CRISTIAN MARIAN PDL
6. APAVALOAEI DINU PSD
7. BACIU MIHAIL PSD
8. BRAILEAN TIBERIU PDL
9. CABALAU MARIA PDL
10. CHIRILA VICTOR PNL
11. CITEA VASILE PSD
12. COZIANU IULIAN PSD
13. COZMANCIUC CORNELIU MUGUREL PNL
14. DASCALU PETRU PNL
15. DOBRESANCIUC MIRELA PSD
16. DUMITRIU VASILE PSD
17. FLAISER LUCIAN PDL
18. HARAGA IOAN PDL
19. IORDACHE LUMINITA PSD
20. IVAN CATALIN SORIN PSD
21. LEONTE CONSTANTIN PDL
22. LUPASCU NICOLAE PNL
23. LUPU MAGDALENA PNL
24. MATEI AURORA PDL
25. NECHIFOR CRISTIAN PSD
26. NEDELCU NARCIZA PDL
27. POPA FLORIN SILVIU PSD
28. SPINU TEODOR MARIUS PDL
29. STANCIU CRISTIAN PSD
30. SUFICEANU VASILE LUCIAN PDL
31. SERBAN CONSTANTIN PDL
32. TOFAN BENONE IOAN PNL
33. TUDOSA VASILE CATALIN PNL
34. TICAU EUGEN PNL
35. URCACIU ION LORIN PNL
36. URSANU RADU IONEL PDL

Art.2
Compartimentul Relatii Publice din cadrul Consiliului Judetean Iasi va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului judetului Iasi si va asigura publicitatea prin mijloacele mass-media si afisarea la sediul Consiliului Judetean Iasi.

212
Art.1
Se ia act de alegerea in functiile de vicepresedinti ai Consiliului Judetean Iasi a domnilor:
-ADASCALITEI CONSTANTIN
-CHIRILA VICTOR
Art.2
Compartimentul Relatii Publice din cadrul Consiliului Judetean Iasi va comunica copie dupa prezenta hotarare persoanelor nominalizate la art.1, Institutiei Prefectului judetului Iasi si va asigura publicitatea prin mijloacele mass-media si afisarea la sediul Consiliului Judetean Iasi.

213
Art.1
Se aproba constituirea, organizarea si functionarea, la nivelul Consiliului Judetean Iasi, a urmatoarelor comisii de specialitate:

 1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, industrie, buget , finante
 2. Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie si patrimoniu
 3. Comisia pentru invatamant, cercetare stiintifica, cultura, culte, tineret, sport si turism
 4. Comisia pentru sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei
 5. Comisia de administratie publica si achizitii
 6. Comisia juridica, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti
 7. Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara, prestari servicii si comert
 8. Comisia pentru dezvoltare si relatii externe

Art.2
Se aproba componenta Comisiilor de specialitate enumerate la art. 1, dupa cum urmeaza:
1.Comisia de studii, prognoze economico-sociale, industrie, buget , finante

 • Presedinte: - DUMITRIU VASILE
 • Secretar: - IVAN CATALIN
 • Membrii:
  • - APAVALOAIE DINU
  • - CITEA VASILE
  • - TICAU EUGEN
  • - DASCALU PETRU
  • - BRAILEAN TIBERIU
  • - FLAISER LUCIAN
  • - MATEI AURORA

2.Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie si patrimoniu

 • Presedinte: - COZMANCIUC MUGUR
 • Secretar: - DUMITRIU VASILE
 • Membrii:
  • - LUPASCU NICOLAE
  • - DASCALU PETRU
  • - DOBRESANCIUC MIRELA
  • - CITEA VASILE
  • - ANDRONACHE VALERICA
  • - ANGHELUTA CRISTIAN MARIN
  • - URSANU RADU IONEL

3.Comisia pentru invatamant, cercetare stiitifica, cultura, culte, tineret, sport si turism

 • Presedinte: - BACIU MIHAI
 • Secretar: - ALEXE COSTEL
 • Membrii:
  • - CITEA VASILE
  • - STANCIU CRISTIAN
  • - TUDOSA VASILE CATALIN
  • - LUPU MAGDALENA
  • - SERBAN CONSTANTIN
  • - LEONTE CONSTANTIN
  • - SPINU TEODOR MARIUS

4.Comisia pentru sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei

 • Presedinte: - IORDACHE LUMINITA
 • Secretar: - COZIANU IULIAN
 • Membrii:
  • - ADONICIOAIE SIMONA
  • - URCACIU LORIN
  • - LUPU MAGDALENA
  • - TOFAN BENONE
  • - CABALAU MARIA
  • - NEDELCU NARCIZA
  • - URSANU RADU IONEL

5.Comisia de administratie publica si achizitii

 • Presedinte: - POPA FLORIN SILVIU
 • Secretar: - TOFAN BENONE
 • Membrii:
  • - ADONICIOAIE SIMONA
  • - IORDACHE LUMINITA
  • - TUDOSA VASILE CATALIN
  • - DASCALU PETRU
  • - ANGHELUTA CRISTIAN MARIN
  • - HARAGA IOAN
  • - SERBAN CONSTANTIN

6.Comisia juridica, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti

 • Presedinte: - NECHIFOR CRISTIAN
 • Secretar: - COZMANCIUC MUGUR
 • Membrii:
  • - IORDACHE LUMINITA
  • - STANCIU CRISTIAN
  • - COZIANU IULIAN
  • - LUPU MAGDALENA
  • - CABALAU MARIA
  • - HARAGA IOAN
  • - SUFICIANU VASILE LUCIAN

7.Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara, prestari servicii si comert

 • Presedinte: - URCACIU LORIN
 • Secretar: - POPA FLORIN SILVIU
 • Membrii:
  • - TOFAN BENONE
  • - TICAU EUGEN
  • - DOBRESANCIUC MIRELA
  • - CITEA VASILE
  • - LEONTE CONSTANTIN
  • - MATEI AURORA
  • - SUFICIANU VASILE

8.Comisia pentru dezvoltare si relatii externe

 • Presedinte: - IVAN CATALIN
 • Secretar: - LUPASCU NICOLAE
 • Membrii:
  • - BACIU MIHAI
  • - APAVALOAIE DINU
  • - TUDOSA CATALIN
  • - ALEXE COSTEL
  • - ANDRONACHE VALERICA
  • - NEDELCU NARCIZA
  • - SPINU TEODOR MARIUS

Art.3
Comisiile constituite potrivit art. 1 functioneaza pe intreaga durata a mandatului Consiliului Judetean Iasi, prin exercitarea atributiilor prevazute de lege.
Art.4
Compartimentul Relatii Publice din cadrul Consiliului Judetean Iasi va comunica copie dupa prezenta hotarare persoanelor nominalizate mai sus, Institutiei Prefectului judetului Iasi si va asigura publicitatea prin mijloacele mass-media si afisarea la sediul Consiliului Judetean Iasi.

214
Art.1
Se ia act de inscrisul Institutiei Prefectului Judetului Iasi nr. 12970/25.06.2008, inregistrat la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 5066/25.06.2008, privind suspendarea procesului de vanzare a actiunilor S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi pana la clarificarea aspectelor sesizate in urma efectuarii controlului de legalitate.
Art.2
In considerarea art. 1, Comisia de negociere, constituita conform art. 6 din Hotararea C.J. Iasi nr. 195/23.05.2008 in scopul organizarii si conducerii negocierii, va face toate demersurile pentru aplicarea reglementarilor legale ce guverneaza procesul de privatizare declansat la S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi.
Art.3
Compartimentul Relatii Publice va comunica copie dupa prezenta hotarare persoanelor din componenta Comisiei de negociere (numita prin Hotararea C.J. Iasi nr. 195/2008), Directiei Juridice, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Serviciului Achizitii Publice si Contracte din cadrul C.J. Iasi, S.P.A.D.J. Iasi, S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi, administratorului special al S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi(dl. Silviu Lache), ASOCIATIEI SALARIATILOR S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi, S.C. EXPERT BUILDINGS S.R.L si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.