Hotărârea nr. 159

An/categorie hotarare: 
2008
Data hotarare: 
Joi, 10 Aprilie, 2008

Art.1
Aproba pretul pentru vanzarea constructiilor din Iasi, sos. Bucium nr. 82 (casa-poarta, foisor, anexa gospodareasca, popicarie) - aflate in proprietatea judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi - amplasate pe terenul proprietate a SC TOTAL IMOBILIARE SRL IASI - la pretul negociat de Comisia constituita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr.315/09.04.2008, conform raportului - anexa la prezenta hotarare si a procesului-verbal nr. 1677/03.03.2008, cu urmatoarele valori:
- casa-poarta 5062 lei (4254lei+TVA)
- foisor 8507 lei (7149lei+TVA)
-- anexa-gospodareasca 105.000 lei
- popicarie 130.000 lei
Pretul negociat al vanzarii obiectivelor anexa gospodareasca si popicarie include TVA.
Art.2
Constructiile mentionate la art.1 vor face obiectul unor contracte de vanzare-cumparare distincte ce se vor incheia intre judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi in calitate de vanzator si SC TOTAL IMOBILIARE SRL IASI in calitate de cumparator, in termen de 90 zile de la adoptarea prezentei hotarari, pe cheltuiala cumparatorului, prin grija Directiei Juridice.
Art.3
Directia Juridica, Directia Tehnica - Compartimentul Patrimoniu, Directia Financiar-Contabila si Administrativ, Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.