Hotărârea nr. 158

An/categorie hotarare: 
2008
Data hotarare: 
Joi, 10 Aprilie, 2008

Art.1
Se aproba Devizul general intocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate, reactualizat ulterior incheierii contractului de achizitie publica de lucrari, pentru proiectul "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia".
Art.2
Se aproba finantarea costurilor neeligibile, in suma de 380.375,89 Euro inclusiv TVA, din cadrul proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia".
Art.3
Se aproba structura detaliata a costurilor neeligibile estimate pentru proiectul "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia", ce constituie anexa la prezenta.
Art.4
Directia de Dezvoltare, Directia Financiar-Contabila, Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Serviciul pentru Proiecte cu finantare internationala vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.