Hotărârea nr. 98

An/categorie hotarare: 
2008
Data hotarare: 
Luni, 31 Martie, 2008

Art.1 
Se aproba preturile medii la produsele agricole din judetul Iasi, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.