Hotărârea nr. 87

An/categorie hotarare: 
2008
Data hotarare: 
Vineri, 21 Martie, 2008

Art.1 
Aproba Actul aditional nr.1 la Actul constitutiv si la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa semneze legal valabil, in numele si pentru judetul Iasi, actul aditional mentionat in cuprinsul art.1, sa indeplineasca formalitatile pentru autentificarea inscrisului susmentionat si pentru inregistrarea acestuia in Registrul special al asociatiilor si fundatiilor, pastrat la grefa Judecatoriei Iasi.