Hotărârea nr. 83

An/categorie hotarare: 
2008
Data hotarare: 
Marţi, 12 Februarie, 2008

Art.1 
Actualizarea valorilor din Raportul aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 201/30.07.2007, cu indicele de inflatie aferent perioadei 30.06.2007-31.12.2007, conform Raportului de evaluare intocmit de SC CONT AUDIT SRL Iasi cuprins in anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
RAJAC Iasi, Directia Economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ, Directia Tehnica vor lua act de raportul de expertiza si vor proceda in consecinta. 
Art.3 
Compartimentul Relatii Publice va comunica copii dupa prezenta hotarare celor mentionati la art. 2, Directiei Juridice si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.