Hotărârea nr. 70

An/categorie hotarare: 
2008
Data hotarare: 
Marţi, 12 Februarie, 2008

Art.1 
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unui drum satesc de pe raza comunei Butea, judetul Iasi, in categoria drumurilor comunale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J. Iasi, Consiliului Local al comunei Butea, Biroului Patrimoniu-licitatii si Institutiei Prefectului judetului Iasi.