Hotărârea nr. 63

An/categorie hotarare: 
2008
Data hotarare: 
Marţi, 12 Februarie, 2008

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul REABILITARE PRIN ASFALTARE DJ207A SINESTI-BOCNITA-POPESTI, KM 39+345 - 46+200", avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Tehnice si Institutiei Prefectului judetului Iasi.