Hotărârea nr. 50

An/categorie hotarare: 
2008
Data hotarare: 
Marţi, 12 Februarie, 2008

Art.1 
Se aproba preluarea terenului in suprafata de 1,44 ha avand datele de identificare prevazute in Anexa, parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul public al Muncipiului Iasi si din administrarea Consiliului Local al Muncipiului Iasi, in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi pentru a se asigura compensarea terenului in suprafata de 1,47 ha detinut de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile in imediata vecinatate a Aeroportului Iasi. 
Art.2 
Se aproba transmiterea terenului identificat potrivit art. 1 din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Consiliului Judetean Iasi in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru Adminstratia Nationala de Meteorologie si Agentia Protectiei Mediului Iasi. 
Art.3 
Actele de predare primire pentru imobilul individualizat la art. 1 se vor intocmi de catre persoanele interesate in termen de 10 zile de la data comunicarii prezentei hotarari. 
Cheltuielile necesare pentru realizarea si punerea in functiune a noii statii meteorologice se suporta de judetul Iasi prin Consiliul Judetean Iasi. 
Art.4 
Directia Tehnica-Biroul Patrimoniu Licitatii, Directia Juridica si Cancelarie, R.A. Aeroportul Iasi si Consiliul Local al Municipiului Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare, celor prevazuti la art. 4, Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.