Hotărârea nr. 37

An/categorie hotarare: 
2008
Data hotarare: 
Marţi, 12 Februarie, 2008

Art.1 
Se aproba plata cotizatiei pe anul 2008 a sumei de 200 lei lunar de catre Consiliul Judetean Iasi, in calitate de membru fondator al Fundatiei Romane de Ajutor Umanitar "Mihai Viteazul" Iasi. 
Art.2 
Prevederile art. 1 vor fi duse la indeplinire de catre Directia Financiar Contabila si Administrativ. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica prezenta hotarare Fundatiei Romana de Ajutor Umanitar "Mihai Viteazul "Iasi, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabile si Administrativ si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.