Hotărârea nr. 36

An/categorie hotarare: 
2008
Data hotarare: 
Marţi, 12 Februarie, 2008

Art.1 
Aproba suplimentarea cu 2 posturi a personalului neclerical angajat in unitatile de cult ale Episcopiei Romano-Catolice Iasi. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane, Informatizare si Episcopia Romano-Catolica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2, Ministerului Culturii si Cultelor si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.