Hotărârea nr. 33

An/categorie hotarare: 
2008
Data hotarare: 
Marţi, 12 Februarie, 2008

Art.1 
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru personalul nedidactic la SCOALA SPECIALA PASCANI, conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane, Informatizare si SCOALA SPECIALA PASCANI vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.