Hotărârea nr. 16

An/categorie hotarare: 
2008
Data hotarare: 
Marţi, 12 Februarie, 2008

Art.1 
Aproba propunerile privind bugetul local propriu al Consiliului Judetean Iasi, potrivit anexelor nr. I, I.1-I.5, parte integranta din prezenta hotarare , astfel: 
I. VENITURI         254.112,0 mii lei 
II.CHELTUIELI      254.112,0 mii lei 
Art.2 
Aproba propunerile privind bugetele din venituri proproii ale institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor nr. II, II.1-II.4, parte integranta din prezenta hotarare , astfel: 
I. VENITURI         9.577,0 mii lei 
II.CHELTUIELI      9.577,0 mii lei 
Art.3 
Aproba propunerile privind bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor nr. III, III.1-III.4, parte integranta din prezenta hotarare , astfel: 
I. VENITURI         7.522,78 mii lei 
II.CHELTUIELI      7.522,78 mii lei 
Art.4 
Aproba propunerile privind veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor nr. IV, IV.1-IV.4, parte integranta din prezenta hotarare , astfel: 
I. VENITURI         85.468,72 mii lei 
II.CHELTUIELI      85.468,72 mii lei 
Art.5 
Aproba numarul de personal si fondul aferent salariilor de baza pe anul 2008, potrivit anexei I.6, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.6 
Aproba programul de investitii pe anul 2008 pentru bugetul public al Consiliului Judetean Iasi, conform anexelor I.4., (I.4.1,I.4.2), I.5., (I.5.1.), IV.4. 
Art.7 
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.8 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generala a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi. 
Art.9 
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.