Hotărârea nr. 1

An/categorie hotarare: 
2008
Data hotarare: 
Miercuri, 16 Ianuarie, 2008

Art.1 
Aproba propunerile de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor consiliilor locale pe anul 2008, potrivit anexei nr.1. 
Art.2 
Aproba propunerile de repartizare a procentului de 20% pentru programe de dezvoltare locala si cofinantari proiecte pe anul 2008, potrivit anexei nr.2. 
Art.3 
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi, dl. Lucian Flaiser, ca impreuna cu compartimentul de specialitate - Directia Economica, sa efectueze eventualele corectii de repartizare a sumelor de echilibrare. 
Art.4 
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.