Hotărârea nr. 349

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Joi, 20 Decembrie, 2007

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate a obiectivului de investitii din cadrul proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 244 Husi-Coropceni (DN24)", pentru tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi, cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Consiliului Judetean Vaslui si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.