Hotărârea nr. 343

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Joi, 20 Decembrie, 2007

Art.1(1) 
Se actualizeaza Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 306/27.11.2007 privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2007, conform anexele 1, 2.1, 2.2, 3 si 4, la prezenta hotarare, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica si S.P.A.D.J. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Economice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.