Hotărârea nr. 340

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Joi, 20 Decembrie, 2007

Art.1 
Se aproba alocarea de la bugetul Consiliului Judetean Iasi a sumei de 285.532 lei + 54.251 lei T.V.A., echivalent a 85.000 Euro + 16.150,00 Euro T.V.A. (curs de referinta din data de 17.09.2007, 1 Euro=3,3592 lei, curs inscris in Bugetul proiectului) in scopul realizarii tuturor fazelor de proiectare (Proiect de executie, Antemasuratori, Caiete de Sarcini, Proiect de Autorizare a executarii lucrarilor de constructii - P.A.C., verificarea tehnica a proiectarii, Autorizatia de construire, Detalii de executie, Proiectul de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E., elaborarea documentatiilor pentru avize, inclusiv Autorizatia de organizare a executiei lucrarilor, alte elemente care vor fi solicitate pe parcursul evaluarii de catre Organismul Intermediar) pentru Proiectul "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi - Vaslui". 
Art.2 
(1) Suma prevazuta la art. 1 ) se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2008. 
(2) Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitate de ordonator principal de credite, este autorizat sa introduca suma prevazuta la art. 1 in structura bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2008. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene si Institutiei Prefectului judetului Iasi.