Hotărârea nr. 333

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Joi, 20 Decembrie, 2007

Art.1 
Se aproba implementarea, in parteneriat, a proiectului "I.A.S.I. - Initiativa Administratiei pentru Salubrizare in judetul Iasi", finantat din fonduri alocate prin Programul PHARE RO 2006/018- FONDUL DE MODERNIZARE PENTRU DEZVOLTAREA ADMINISTRATIEI LA NIVEL LOCAL. 
Art.2 
(1)Se aproba parteneriatul intre Consiliul Judetean Iasi,in calitate de solicitant si Fundatia "CORONA" IASI, in calitate de partener, in vederea implementarii Proiectului "I.A.S.I. - Initiativa Administratiei pentru Salubrizare in judetul Iasi" 
(2)Se insuseste Declaratia de parteneriat, semnata la data de 12.08.2007, de reprezentantul legal al Fundatiei "CORONA" Iasi, ce constituie anexa-parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.3 
Se aproba cofinantarea, in procent de 10% din valoarea totala a proiectului "I.A.S.I. - Initiativa Administratiei pentru Salubrizare in judetul Iasi , in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, in suma de 25.240 lei(echivalentul a 7.152 Euro). 
Art.4 
Se aproba alocarea sumei de 40.137 lei(echivalentul a 11.419 Euro) ce reprezinta cheltuieli aferente taxei pe valoarea adaugata(T.V.A.) pentru Proiectul "I.A.S.I. - Initiativa Administratiei pentru Salubrizare in judetul Iasi" 
Art.5 
Se aproba alocarea sumei de 1.765 lei (echivalentul a 500 Euro) pentru plata cheltuielilor neeligibile (taxe, avize) aferente Proiectului "I.A.S.I. - Initiativa Administratiei pentru Salubrizare in judetul Iasi" 
Art.6 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ si Institutiei Prefectului judetului Iasi.