Hotărârea nr. 330

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Joi, 20 Decembrie, 2007

Art.1 
Se aproba externalizarea serviciului de spalatorie din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, cu respectarea normelor legale privind achizitiile publice. 
Art.2 
Conducerea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi va duce la indeplinire prezenta hotarare. 
Art.3 
Serviciul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice-Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Financiar Contabilitate si Administrativ, Spitalului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.