Hotărârea nr. 321

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Joi, 20 Decembrie, 2007

Art.1 
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru personalul nedidactic la SCOALA DE ARTE SI MESERII SPECIALA "TRINITAS" Targu Frumos, conform anexelor 1 si 2 parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane Informatizare si Scoala de Arte si meserii Speciala"Trinitas" Targu Frumos vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor enumerati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.