Hotărârea nr. 318

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Joi, 20 Decembrie, 2007

Art.1 
Aproba repartizarea sumei de 63.380 lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008 dupa cum urmeaza: 
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi, 
* studiu de fezabilitate pentru achizitionarea unui cazan termic necesar prepararii aburului tehnologic, 7.000 lei
Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie, "Elena Doamna" Iasi, 
* studiu de fezabilitate pentru montare grup electrogen si realizarea instalatiilor electrice aferente, la Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi, 2.380 lei
*lucrari constructii - montaj pentru grup electrogen si instalatii aferente, la Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie, "Elena Doamna" Iasi, 54.000 lei
Art.2 
Directia Economica, Directia Tehnica, Directia Financiar-Contabila si Administrativ, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi, Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor enumerati la articolul 2, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.4 
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.