Hotărârea nr. 314

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Marţi, 27 Noiembrie, 2007

Art.1(1) 
Se aproba Acordul Tripartit perfectat la data de 11.09.2007 intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor/MDLPL - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est-Consiliul Judetean Iasi/Consiliul Local Iasi(Beneficiar Local) privind stabilirea drepturilor si obligatiilor Partilor in legatura cu licitarea, contractarea, finantarea, monitorizarea tehnica si financiara si evaluarea Proiectului "CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI", inclusiv drepturile si obligatiile Partilor pe durata exploatarii infrastructurii acordate, ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari. 
(2) Se aproba Anexele I-VIII ale Acordului Tripartit, ce contin prevederile de implementare a Proiectului "CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI", detaliate in anexele I - VIII, ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Se aproba Contractul de lucrari nr. RO 2005/017-553.04.01.01.01.02.06/11.09.2007 perfectat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in calitate de achizitor si S.C. COMPANIA NOVA CONSTRUCT S.A. lider al ASOCIATIEI S.C. COMPANIA NOVA CONSTRUCT S.A.& S.C. CONEST S.A., in calitate de executant pentru executia si finalizarea lucrarilor pentru "CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI"
Art.3 
Se aproba conditiile de cofinantare a Proiectului "CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI", ce vizeaza sursa fondurilor si procedurilor de plata, conform clauzelor statuate la articolul 4 si articolul 5 din Acordul Tripartitperfectat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor/MDLPL - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est-Consiliul Judetean Iasi/Consiliul Local Iasi(Beneficiar Local) privind stabilirea drepturilor si obligatiilor Partilor in legatura cu licitarea, contractarea, finantarea, monitorizarea tehnica si financiara si evaluarea Proiectului "CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI", inclusiv drepturile si obligatiile Partilor pe durata exploatarii infrastructurii acordate. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Unitatii de Implementare a Proiectului "CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI",Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Consiliului Local al municipiului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.