Hotărârea nr. 304

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Marţi, 27 Noiembrie, 2007

Art.1 
Se aproba Contractul colectiv de munca pentru salariatii din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa negocieze si sa semneze documentul mentionat la art. 1. 
Art.3 
Se aproba cuprinderea in bugetul propriu anual al Consiliului Judetean Iasi a sumelor necesare achitarii drepturilor prevazute in Contractul colectiv de munca. 
Art.4 
Aplicarea si ducerea la indeplinire a prevederilor Contractului colectiv de munca se va face de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi prin Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Directia Economica. 
Art.5 
Prevederile Contractului colectiv de munca, aprobate potrivit prezntei hotarari se aplica de la data inregistrarii la Directia Muncii, Familiei si Solidaritatii Sociale a Judetului Iasi. 
Art.6 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Organizare Resurse Umane si Informatizare, Directiei Juridice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Sindicatului Salariatilor din Aparatul propriu al Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
Art.7