Hotărârea nr. 301

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Marţi, 27 Noiembrie, 2007

Art.1 
Se aproba transmiterea unui imobil compus din cladiri si terenul aferent, proprietate publica a judetului Iasi, situate in comuna Miroslovesti, satul Verseni, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta, din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si de Protectie a Copilului Iasi in proprietatera publica a Consiliului Local Miroslovesti si in administrarea Scolii generale Verseni, comuna Miroslovesti, judetul Iasi. 
Art.2 
Predarea-primirea imobilului prevazut la art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 15 zile de la data aducerii la cunostinta publica a prezentei hotarari. 
Art.3 
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Consiliului Local Miroslovesti, Directiei Generale de Asistenta Sociala si de Protectie a Copilului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.