Hotărârea nr. 293

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Marţi, 27 Noiembrie, 2007

Art.1 
Se aproba realizarea proiectului "REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLILOR SPECIALE DIN JUDETUL IASI" si a documentatiei unice aferente proiectului. 
Art.2 
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Tehnica-Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directia Economica si Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Monitorizare, Implementare Programe si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar- Contabilitate si Administrativ si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.