Hotărârea nr. 288

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Marţi, 27 Noiembrie, 2007

Art.1 
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru Unitatea Medico-Sociala Sculeni, conform anexelor 1, 2 si 3, parte integranta din pezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Unitatea Medico-Sociala Sculeni vor duce la indeplinire prevederile prezenti hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art.2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.