Hotărârea nr. 286

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Marţi, 27 Noiembrie, 2007

Art.1 
Aproba Organigrama si StatuI de functii pentru Unitatea Medico-Sociala Bivolari, conform anexelor 1, 2 si 3, parte integranta din pezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, lnformatizare si Unitatea Medico-Sociala Bivolari vor duce la indeplinire prevederile prezenti hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art.2 si lnstitutiei Prefectului Judetului Iasi.