Hotărârea nr. 285

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Marţi, 27 Noiembrie, 2007

Art.1 
Se ia act de Nota de informare nr.933/26.11.2007 a Directiei Tehnice din cadrul Consiliulni Judetean Iasi privind acordarea, de catre Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, a beneficiului O.U.G. nr.94/2000, republicata, - cu modificarile si completarile ulterioare, prin urmatoarele decizii: 
a)Decizia nr.1382/17.07.2007 - privind retrocedarea imobilului situat in municipiul Iasi, str. Cuza Voda nr.24, jud. Iasi, Congregatiei "Notre - Dame de Sion" din Iasi, jud. Iasi; 
b)Decizia nr. 1383/17.07.2007 privind propunerea acordarii de despagubiri pentru imobilul - teren ocupat de constructii noi - Liceul de arta "Octav Bancila" - edificate ulterior momentului preluarii abuzive, situat in municipiul Iasi, str. I.C. Bratianu, jud. Iasi, Congregatiei "Notre-Dame de Sion" din Iasi, jud. Iasi; 
c)Decizia nr. 1462//10.10.2007 privind retrocedarea imobilului situat in mun. Iasi, str. paun nr. 70, jud. Iasi, Episcopiei Romano-Catolice Iasi, jud. Iasi; 
d)Decizia nr. 1463/10.10.2007 privind propunerea acordarii de despagubiri pentru imobilul - teren ocupat de constructii noi edificate ulterior momentului preluarii abuzive, situat in munc. Iasi, str. Paun, jud. Iasi, Episcopiei Romano-Catolice Iasi, jud. Iasi. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice si cancelarie, Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu - Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabile si Administrativ, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare din cadrul Consiliului Judetean Iasi, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi, Filarmonicii de Stat "Moldova" Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.