Hotărârea nr. 283

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Marţi, 27 Noiembrie, 2007

Art.1 
Se aproba cuantumul tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public de interes judetean, conform Anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari. 
Tarifele se vor aplica conform zonarii aprobate prin actele administrative ale autoritatilor publice locale, asa cum se prevede in Anexa 2, parte integranta a prezentei hotarari. 
Gruparea activitatilor desfasurate in spatial inchiriat se va face conform Anexei 3, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2008. 
Art.3 
Tarifele aprobate prin prezenta hotarare constituie pretul minim lunar pe metru patrat de la care incepe licitarea in vederea inchirierii. 
Art.4 
In cazul contractelor de inchiriere care se afla in derulare se va actualiza valoarea obiectului prin act aditional conform prevederilor prezentei hotarari. Daca valoarea tarifului lunar pe mp stabilit prin prezenta hotarare este mai mica decat valoarea obtinuta in urma licitatiei, tariful adjudecat va fi indexat cu rata anuala a inflatiei, functie de data incheierii contractului de inchiriere. 
Art.5 
In cazul folosirii spatiilor cu alta destinatie decat locuinta de catre persoane fizice sau juridice fara forme legale, acestea vor plati daune pentru folosinta pana la eliberarea lor pentru reintroducerea in circuitul civil. Sumele reprezentand daune, mentionate anterior vor fi calculate conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare. 
Art.6 
La data intrarii in vigoare a prezentei isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 121/23.05.2006. 
Art.7 
Directia Tehnica - Birou Patrimoniu si Licitatii, Directia Economica, Directia Financiar – Contabilitate si Adrninistrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.