Hotărârea nr. 273

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 29 Octombrie, 2007

Art.1 
Se aproba continuarea procesului de privatizare declansat la SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA Iasi. 
Art.2 
Pentru monitorizarea procesului de privatizare se constituie Comisia alcatuita din: 
Presedinte:   1. Lucian Profir - vicepresedinte al CJ Iasi 
Membri:       2. Adrian Iurcan - consilier judetean 
       3. Gabriel Surdu - consilier judetean 
       4. Florin Popa - consilier judetean 
       5. Leonid Antohi - consilier judetean 
       6. Neculai Calugaru - consilier judetean 
       7. Carmen Darie - consilier judetean 
       8. Constantin Serban - consilier judetean 
       9. Liviu Tomulesei - dir. gen. SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA Iasi 
       10. Maria Hojbota - sef serv. Patrimoniu-Licitatii - Dir. Tehnica CJ Iasi 
       11. Romeo Stoica - dir.executiv, S.P.A.D.J. Iasi 
       12. Elena Arvinte - sef serv. Buget, Directia Economica, CJ Iasi 
       13. Oana Rugina - consilier juridic, serv. Juridic, Directia Juridica si Cancelarie, CJ Iasi 
Membri de rezerva: 1.Cristian Stanciu - consilier judetean 
                            2. Costel Ciornei - consilier, Dir. Tehnica, Biroul Patrimoniu-Licitatii 
Secretariatul Comisiei va fi asigurat de Mihaela Rosu, referent, Directia Juridica si Cancelarie.
Art.3 
Comisia nominalizata la art.2 din prezenta hotarare va analiza oportunitatea incheierii unui contract de mandat pentru servicii de evaluare financiara, asistenta, consultanta si intermediere actiuni, specifice agentilor de privatizare, prin raportare la art.19 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Solutia Comisiei va fi concretizata intr-un raport ce va fi inaintat spre dezbatere Plenului CJ Iasi. 
Art.4 
Comisia nominalizata la art.2 va monitoriza procesul de privatizare si va adopta o varianta de privatizare pe care o va inainta spre aprobare Plenului CJ Iasi. 
Art.5 
Privatizarea SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA Iasi se va incheia pana la data de 30.04.2008, in conditiile respectarii termenelor prevazute de legislatia incidenta in materie, in baza unui calendar de sarcini asumat de catre firma specializata. 
Art.6 
Responsabilitatea pentru asigurarea fonduriloe necesare asistentei de specialitate in procesul de privatizare a SCLDP SA Iasi, implicit pentru plata membrilor comisiei, apartine societatii comerciale. 
Art.7 
La finalizarea procedurii de privatizare, comisia constituita potrivit art.2 va incheia un proces verbal cuprinzand datele si elementele esentiale referitoare la desfasurarea procedurii de privatizare.