Hotărârea nr. 257

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 29 Octombrie, 2007

Art.1 
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, conform anexelor 1, 1A,1B,1C,1C1,1D1 parte integranta din prezenta hotarare, astfel: 
       + 6.399,08 mii lei - Venituri 
       + 6.399,08 mii lei - Cheltuieli 
Art.2 
Aproba alocarea unui sprijin financiar in valoarea de 55,00 mii lei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, astfel: 
       - Manastirea Golia - 30,00 mii lei; 
       - Parohia Sodomeni - 25,00 mii lei - continuarii, finalizarii si darii in folosinta a casei sociale, 
       - Catedrala "Pogorarea Duhului Sfant" Pascani - 100,00 mii lei. 
Art.3 
Aproba propunerile de rectificare a bugetului din venituri proprii ale institutiilor publice subordonate, pe anul 2007, conform anexelor 2, 2A, 2B, 2C, 2C1 parte integranta din prezenta hotarare; 
Art.4 
Directia Economica si ordonatorii de credite ale caror bugete au fost rectificate conform anexelor 1 si 2 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor enumerati la art. 3, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.6 
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.