Hotărârea nr. 256

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 15 Octombrie, 2007

Art.1 
Se aproba efectuarea unui Raport de evaluare de catre un expert evaluator ANEVAR- in conditiile a .O.U.G nr.34/2006- pentru determinarea costurilor necesare schimbarii locatiilor pentru Serviciul Roman de Informatii Iasi, Administratia Nationala de Meteorologie, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi , S.C Geprocon Iasi si S.C Gibas SRL Iasi. 
Art.2 
Raportul de evaluare intocmit in conditiile art. 1 va fi supus spre aprobare plenului Consiliului Judetean Iasi. 
Art.3 
Utilizarea sumelor pentru plata expertului ANEVAR precum si pentru schimbarea locatiilor unitatilor mentionate la art. 1 se va realiza din sumele alocate din Fondul national de dezvoltare, bugetului propriu al judetului Iasi prin Hotarirea Guvemului nr. 613/2007 . 
Art.4 
Directia Economica, Directia Tehnica-Biroul Patrimoniu Licitatii si R.A Aeroportul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Tehnice-Biroul Patrimoniu Licitatii, R.A Aeroportul Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi .