Hotărârea nr. 251

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 15 Octombrie, 2007

Art.1 
Se aproba cota-parte din contributia proprie a partenerilor ce revine din costurile eligibile aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi, in valoare de 751.970,47 lei, reprezentand cota-parte din 2% din valoarea totala eligibila a Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi- Vaslui". 
(2) Se aproba cota-parte din toate costurile neeligibile ale Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi-Vaslui", aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi, in valoare de 7.067.618,38 lei, inclusiv cota-parte din costurile conexe. 
Art.3 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Art.4 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa mentina proprietatea facilitatilor construite/modernizate/reabilitate pe tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare in exploatarea si intretinerea in aceasta perioada. 
Art.5 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii pe tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi, prin Programul Operational Regional, pe o perioada de 3 ani de la inchiderea oficiala a Programului. 
Art.6 
Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa respecte, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat. 
Art.7 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar- Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Consiliului Judetean Vaslui si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.