Hotărârea nr. 250

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 15 Octombrie, 2007

Art.1 
Se aproba Proiectul "Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judetului Neamt - Iasi - limita judetului Suceava". 
Art.2 
(1) Se aproba contributia proprie ce revine din costurile eligibile aferente Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judetului Neamt - Iasi - limita judetului Suceava", in valoare de 1.023.352,93 lei, reprezentand 2% din valoarea totala eligibila a proiectului. 
(2) Se aproba toate costurile neeligibile ale Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208, Jimita judetului Neamt - Iasi - limita judetului Suceava", in valoare de 9.835.010 lei, inclusiv costurile conexe. 
Art.3 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Art.4 
Consiliul Judetean lasi se obliga sa mentina proprietatea facilitatilor construite/modernizate/reabilitate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare in exploatarea si intretinerea in aceasta perioada. 
Art.5 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii prin Programul Operational Regional, pe o perioada de 3 ani de la inchiderea oficiala a Programului. 
Art.6 
Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa respecte, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat. 
Art.7 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene si Institutiei Pretectului Judetului Iasi.