Hotărârea nr. 245

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 15 Octombrie, 2007

Art.1
Aproba propunerile de suplimentare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, astfel: 
            Venituri+ 546,00 mii lei; 
            Cheltuieli+ 546,00 mii lei. 
Art.2
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, conform anexelor 1, 1 A, 1 B. 
Art.3
Directia Economica, Centrul medico-social Sculeni, Centrul medico-social Raducaneni , Centrul medico-social Bivolari vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor enumerati la art. 3, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.5
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.