Hotărâri ale sedinţei din data de 15-10-2007


Art.1
Aproba propunerile de suplimentare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, astfel: 
            Venituri+ 546,00 mii lei; 
            Cheltuieli+ 546,00 mii lei. 
Art.2
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, conform anexelor 1, 1 A, 1 B. 
Art.3
Directia Economica, Centrul medico-social Sculeni, Centrul medico-social Raducaneni , Centrul medico-social Bivolari vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor enumerati la art. 3, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.5
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate a obiectivului de investitii din cadrul Proiectului “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene,DJ 282C, DJ 282, DJ 282B Iasi - Botosani", cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.1 
Biroul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar- Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate a obiectivului de investitii din cadrul Proiectului “Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judetului Neamt - Iasi -limita judetului Suceava", cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Biroul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei tehnice, Directiei Arhitect sef, Directiei Economice, Directiei Financiar- Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate a obiectivului de investitii din cadrul Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi-Vaslui", cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar- Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Consiliului Judetean Vaslui si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Proiectul "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ 282, DJ 282B Iasi - Botosani". 
Art.2 
(1) Se aproba contributia proprie ce revine din costurile eligibile aferente Proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ 282, DJ 282B Iasi - Botosani", in valoare de 1.070.269,29 lei, reprezentand 2% din valoarea totala eligibila a proiectului. 
(2) Se aproba toate costurile neeligibile ale Proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ 282, DJ 282B Iasi - Botosani", in valoare de 10.275.989 lei, inclusiv costurile conexe. 
Art.3 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Art.4 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa mentina proprietatea facilitatilor construite/modernizate/reabilitate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare in exploatarea si intretinerea in aceasta perioada. 
Art.5 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii prin Programul Operational Regional, pe o perioada de 3 ani de la inchiderea oficiala a Programului. 
Art.6 
Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa respecte, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat. 
Art.7 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare,Directiei tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Modificata si completata prin HCJ nr. 336 din 21.11.2008
Modificata prin HCJ nr. 182 din 19.07.2012HCJ nr.22 din 23.01.2013 si HCJ nr. 62 din 19.02.2013Â
Completata prin HCJ nr. 40 din 30.01.2014

Art.1 
Se aproba Proiectul "Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judetului Neamt - Iasi - limita judetului Suceava". 
Art.2 
(1) Se aproba contributia proprie ce revine din costurile eligibile aferente Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judetului Neamt - Iasi - limita judetului Suceava", in valoare de 1.023.352,93 lei, reprezentand 2% din valoarea totala eligibila a proiectului. 
(2) Se aproba toate costurile neeligibile ale Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208, Jimita judetului Neamt - Iasi - limita judetului Suceava", in valoare de 9.835.010 lei, inclusiv costurile conexe. 
Art.3 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Art.4 
Consiliul Judetean lasi se obliga sa mentina proprietatea facilitatilor construite/modernizate/reabilitate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare in exploatarea si intretinerea in aceasta perioada. 
Art.5 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii prin Programul Operational Regional, pe o perioada de 3 ani de la inchiderea oficiala a Programului. 
Art.6 
Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa respecte, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat. 
Art.7 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene si Institutiei Pretectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba cota-parte din contributia proprie a partenerilor ce revine din costurile eligibile aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi, in valoare de 751.970,47 lei, reprezentand cota-parte din 2% din valoarea totala eligibila a Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi- Vaslui". 
(2) Se aproba cota-parte din toate costurile neeligibile ale Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi-Vaslui", aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi, in valoare de 7.067.618,38 lei, inclusiv cota-parte din costurile conexe. 
Art.3 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Art.4 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa mentina proprietatea facilitatilor construite/modernizate/reabilitate pe tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare in exploatarea si intretinerea in aceasta perioada. 
Art.5 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii pe tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi, prin Programul Operational Regional, pe o perioada de 3 ani de la inchiderea oficiala a Programului. 
Art.6 
Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa respecte, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat. 
Art.7 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar- Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Consiliului Judetean Vaslui si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Acordul de parteneriat intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Vaslui pentru realizarea Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi-Vaslui" , ce constituie anexa , parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art.2 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi 249/2006 si art.2 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.119/2007. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Consiliului Judetean Vaslui si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se insuseste Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 806/2007 privind aprobarea deplasarii unei delegatii Consiliului Judetean Iasi la Magdeburg, landul german Sachsen-Anhalt, in perioada 19-26 septembrie 2007. 
Art.2 
Prezenta hotarare modifica corespunzator art.l din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.218/2007, in sensul modificarii componentei delegatiei desemnata in vederea participarii la actiunea de prezentare si promovare a judetului Iasi la Magdeburg, landul SaehsenŹAnhalt, Germania, cu ocazia Zilei Recoltei, in perioada 19-26 septembrie 2007. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari persoanelor nominalizate la art.1 din Dispozitia Presedintelui nr.806/2007, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciul Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Financiar-Contabilitate Administrativ si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se constituie Comisia pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes local care se desfasoara pe teritoriul judetului Iasi, in urmatoarea componenta: 
Presedinte :    - Grigorovschi Mircea - Arhitectul Sef al Judetului Iasi; 
Membri:         - viceprimarul consiliului local pe teritoriul caruia se desfasoara lucrarile de utilitate publica; 
                      -seful compartimentului de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor locale ale municipiilor si oraselor 
                     - reprezentantii consiliilor locale interesate in realizarea lucrarilor, altele decat cele pe teritoriul carora se desfasoara lucrarea de utilitate publica. 
Art.2 
Pentru lucrarile de utilitate publica ce se desfasoara pe teritoriul mai multor judete, dintre care si judetul Iasi, comisia prevazuta la art.l se va completa cu vicepresedinti ai consiliilor judetene interesate in realizarea lucrarilor de utilitate publica. 
Presedinte al comisiei va fi desemnat reprezentantul consiliului judetean pe al carui teritoriu administrativ se afla ponderea cea mai mare de imobile propuse pentru expropriere. 
Art.3 
Secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice va avea urmatoarea componenta: 
- Mihailescu Anca - consilier - Dir.Arh.Sef, CJ Iasi 
- Cristea Razvan - cons juridic - Dir.Arh.Sef, CJ Iasi 
- Gradinaru Mihail- Sef Serviciu Juridic, Dir.Juridica si Cancelarie, CJ Iasi. 
Art.4 
Secretariatul isi va stabili metodologia si procedura de lucru conform Regulamentului aprobat prin HG nr. 583/1994. 
Art.5 
Cu data prezentei se abroga prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.59/2000. 
Art.6 
Biroul Cancelarie va comunica prezenta hotarare persoanelor nominalizate la art.l si 3, consiliilor locale municipale, orasenesti si comunale din judetul Iasi, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Juridice si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se constituie Comisia pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes local care se desfasoara pe teritoriul judetului Iasi, in urmatoarea componenta:
Presedinte :    - Grigorovschi Mircea - Arhitectul Sef al Judetului Iasi;
Membri:         - viceprimarul consiliului local pe teritoriul caruia se desfasoara lucrarile de utilitate publica;
                      -seful compartimentului de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor locale ale municipiilor si oraselor
                     - reprezentantii consiliilor locale interesate in realizarea lucrarilor, altele decat cele pe teritoriul carora se desfasoara lucrarea de utilitate publica.
Art.2
Pentru lucrarile de utilitate publica ce se desfasoara pe teritoriul mai multor judete, dintre care si judetul Iasi, comisia prevazuta la art.l se va completa cu vicepresedinti ai consiliilor judetene interesate in realizarea lucrarilor de utilitate publica.
Presedinte al comisiei va fi desemnat reprezentantul consiliului judetean pe al carui teritoriu administrativ se afla ponderea cea mai mare de imobile propuse pentru expropriere.
Art.3
Secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice va avea urmatoarea componenta:
- Mihailescu Anca - consilier - Dir.Arh.Sef, CJ Iasi
- Cristea Razvan - cons juridic - Dir.Arh.Sef, CJ Iasi
- Gradinaru Mihail- Sef Serviciu Juridic, Dir.Juridica si Cancelarie, CJ Iasi.
Art.4
Secretariatul isi va stabili metodologia si procedura de lucru conform Regulamentului aprobat prin HG nr. 583/1994.
Art.5
Cu data prezentei se abroga prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.59/2000.
Art.6
Biroul Cancelarie va comunica prezenta hotarare persoanelor nominalizate la art.l si 3, consiliilor locale municipale, orasenesti si comunale din judetul Iasi, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Juridice si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba efectuarea unui Raport de evaluare de catre un expert evaluator ANEVAR- in conditiile a .O.U.G nr.34/2006- pentru determinarea costurilor necesare schimbarii locatiilor pentru Serviciul Roman de Informatii Iasi, Administratia Nationala de Meteorologie, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi , S.C Geprocon Iasi si S.C Gibas SRL Iasi. 
Art.2 
Raportul de evaluare intocmit in conditiile art. 1 va fi supus spre aprobare plenului Consiliului Judetean Iasi. 
Art.3 
Utilizarea sumelor pentru plata expertului ANEVAR precum si pentru schimbarea locatiilor unitatilor mentionate la art. 1 se va realiza din sumele alocate din Fondul national de dezvoltare, bugetului propriu al judetului Iasi prin Hotarirea Guvemului nr. 613/2007 . 
Art.4 
Directia Economica, Directia Tehnica-Biroul Patrimoniu Licitatii si R.A Aeroportul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Tehnice-Biroul Patrimoniu Licitatii, R.A Aeroportul Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi .