Hotărârea nr. 244

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Marţi, 25 Septembrie, 2007

Art.1 
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de S.C Prima Serv Company S.R.L Iasi - Studiul de fezabilitate privind REABILITARE RETELE EXTERIOARE DE APA SI CANALIZARE LA CENTRUL DE PLASAMENT SF. SPIRIDON , str. Petru Rares, oras Targu Frumos, judetul Iasi- parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.2 
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare , Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directiei Economice si Institutiei Prefectului Judetului Iasi