Hotărârea nr. 236

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Marţi, 25 Septembrie, 2007

Art.1 
Se aproba asigurarea de catre Consiliul Judetean Iasi a sumei de 561.000 lei reprezentand TVA si plata transei finale in cadrul Programului Phare/2003/005-551.05.03.04 - Coeziune Economica si Sociala-Infrastructura regionala si locala / Inundatii- "Proiect de reabilitare/renovare a unitatilor de invatamant din judetul Iasi afectate de inundatiile din perioada aprilie-august 2005" 
Art.2 
Suma mentionata in art.1 va fi recuperata de catre Consiliul Judetean Iasi in baza documentatiei justificative prezentate la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor in calitate de Autoritate Contractanta si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in calitate de Autoritate de Implementare pentru Proiectul de reabilitare/renovare a unitatiior de invatamant din judetul Iasi afectate de inundatiile din perioada aprilie - august 2005. 
Art.3 
Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Directia Tehnica, Directia Economica si Directia Financiar - Contabila si Administrativ. 
Art.4 
Serviciul cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei financiar - Contabile si Administrativ din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.